Skogsliv


Ett hus i pastillage på en myrstack och två betraktare

Myrornas hus


Leif Skoog (2016)